Soutěž s AraMax Power

Kupte si na kterékoli prodejně či eshopu VašeCigareta.cz v měsíci květnu Aramax Power a zúčastněte se soutěže o Power ve zlaté barvě a další lákavé ceny. Do následujícího formuláře zadejte číslo účtenky/objednávky a zařaďte se tak do slosování.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O ARAMAX POWER VE ZLATÉ BARVĚ

 1. Pořadatel Soutěže je společnost VašeCigareta.cz s.r.o., se sídlem Kyšice, Štemberova 200, PSČ 33001, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 33508 (dále jen Pořadatel) pořádá spotřebitelskou soutěž SOUTĚŽ O ARAMAX POWER VE ZLATÉ BARVĚ( dále jen „Soutěž“), jejiž podmínky upravují tato prvidla (dále jen „Pravidla“)
 2. Soutěž probíhá v době od 2.5.2018 do 31.5.2018 (dále jen „Termín soutěže“)
 3. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří se podílejí na organizaci Soutěže a osoby těmto zaměstnancům blízké podle § 22 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane zaměstnanec Pořadatele či osoba blízká, výhra se nepředá a bude určen náhradní výherce v souladu s Pravidly.
 4. Popis Soutěže: Za každý nákup produktu ARAMAX POWER, v prodejnách nebo e-shopu VašeCigareta.cz s.r.o., získá soutěžící možnost získat jednu z cen viz „Ceny a jejich doručování“ níže. Výherci cen budou po skončení soutěže určeny elektronickým, náhodným výběrem ze všech registrovaných soutěžících. Jména výherců budou zveřejněna na stránkách Pořadatele nejpozději 11. června 2018.
 5. Do soutěže se soutěžící přihlásí přes registrační formulář na stránkách www.vasecigareta.cz, kde zadá číslo účtenky vystavené za nákup produktu ARAMAX POWER a kontaktní údaje. Každou (unikátní) účtenku je možné zaregistrovat do soutěže pouze jednou a to i v případě, že obsahuje více než 1 kus produktu ARAMAX POWER. Účtenku, která nebude vystavena za nákup produktu ARAMAX POWER, nebude možné do systému registrovat. Soutěžící je povinen účtenku uschovat pro případné prokázání a doložení nároku na výhru.
 6. Ceny a jejich doručování:
  V případě výhry bude zákazníkovi oznámeno, jakým způsobem mu bude cena doručena resp. jak si její vyplacení vyžádat.
  1. CENA:
   Aramax Power (Zlatá barva), náhradní sklo Aramax Power, sada náhradních atomizerů Aramax Power 5x, voucher v hodnotě 1.000 CZK na zboží dle výběru v prodejnách nebo e-shopu VašeCigareta.cz.
  2. CENA:
   Aramax Power (černá barva), náhradní sklo Aramax Power, sada náhradních atomizerů Aramax Power 5x, voucher v hodnotě 1.000 CZK na zboží dle výběru v prodejnách nebo e-shopu VašeCigareta.cz.
  3. CENA:
   Náhradní sklo Aramax Power, sada náhradních atomizerů Aramax Power 5x, voucher v hodnotě 1.000 CZK na zboží dle výběru v prodejnách nebo e-shopu VašeCigareta.cz.
  4. CENA:
   Náhradní sklo Aramax Power, sada náhradních atomizerů Aramax Power 5x, voucher v hodnotě 500 CZK na zboží dle výběru v prodejnách nebo e-shopu VašeCigareta.cz.
  5. CENA:
   Sada náhradních atomizerů Aramax Power 5x, voucher v hodnotě 500 CZK na zboží dle výběru v prodejnách nebo e-shopu VašeCigareta.cz.
 7. Souhlas Soutěžícího se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Účastí v soutěži dle těchto Pravidel a jejich odsouhlasením poskytuje Soutěžící souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn užít poskytnuté údaje pro účely účasti v soutěži a pro marketingové využití zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv a emailů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Soutěžícím až do vyjádření nesouhlasu ze strany Soutěžícího. Soutěžící rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do vyjádření nesouhlasu ze strany Soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat. Práva a povinnosti Soutěžících se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí zákonem o ochraně osobních údajů.
 8. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Rozhodnutí o ukončení Soutěže je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele www. Vasecigareta.cz. V tomto případě nemá Soutěžící nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže včetně selhání techniky, systému a programového vybavení. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry v seznamu výhrami obdobného typu a hodnoty, nebo změnit podmínky předávání výher. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v Soutěži pro porušení pravidel. Soutěžící bere na vědomí, že výhry nejsou soudně vymahatelné
 9. V Kyšicích 1.5.2018

NAŠE POBOČKY - DNEŠNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

8 - 12 a 13 - 20
8 - 12 a 12 - 20
9 - 12 a 13 - 19
9 - 12 a 13 - 19
9 - 12 a 13 - 19
9 - 12 a 13 - 19
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
8 - 13 a 13 - 20
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
Copyright © 2011-2018 VašeCigareta.cz, s.r.o.. Obchodní podmínky zde
Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Tato stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využítím.
Rozumím